Kåre Bremer 2015 Foto Tore Bremer - kopia

Foto Tore Bremer 2015

Professor emeritus
rektor för Stockholms universitet 2004-2013,
ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och
styrelsen för  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,
styrelseordförande för Stockholms konstnärliga högskola.

Spökslottet, Drottninggatan 116, SE-106 91 Stockholm
kare.bremer@su.se
Tel +46 733 669 169

Annonser