Bologna-processen

I juli fick vi beskedet att det redan i år ska bli 3500 nya högskoleplatser, varav Stockholms universitet får 410. Igår 17 augusti höjde regeringen budet och föreslår ytterligare 15000 nya platser från och med nästa år. Först ska dock regeringen förhandla med samarbetspartierna, och fördelningen på lärosäten är inte klar. Jag hoppas att platserna går till de lärosäten där det finns ett högt söktryck, alltså bland annat till Stockholms universitet.

Även om jag välkomnar de nya platserna, måste jag ändå göra den kommentaren att de statliga forskningsresurserna är för små i förhållande till volymen på grundutbildningen. Dessutom kommer de nya platserna redan nu, men de i vårens forskningsproposition aviserade nya forskningsresurserna kommer först om några år. Det är ingen genomtänkt politik.

För Stockholms universitets del är det viktigt att beakta forskningsanknytningen i grundutbildningen när vi fördelar resurser för nya platser. Vi kan inte bygga upp en stor grundutbildning i ämnen med liten forskningsverksamhet. Det gäller särskilt den framtida masterutbildningen. Utbildning och forskning måste hänga ihop vid universitetet.

Annonser