Undervisning på engelska

Häromdagen fick jag en enkät från Nordens Språkråd som tillhör Nordiska Ministerrådet. Man vill veta om jag är anhängare av att införa engelska eller behålla svenska som det enda eller viktigaste undervisningsspråket eller om jag förordar någon form av parallellspråksstrategi, och om jag önskar någon central styrning i dessa frågor. Jag förordar en lokalt beslutad parallellspråksstrategi och absolut ingen central styrning. I första hand bör institutionerna själva bestämma om en kurs ska ges på svenska, engelska, eller båda språken. Som jag flera gånger påpekat finns det all anledning för institutionerna att överväga i vilken utsträckning det är möjligt och lämpligt att ge kurser på engelska. Det är viktigt för studentutbytet och internationaliseringsprocessen. Att undervisa på engelska för den som inte har det som modersmål innebär naturligtvis en viss ansträngning. UPC ger i vår en gratiskurs i att undervisa på engelska för universitets lärare. Den kan säkert vara till hjälp.

Annonser