Skärpta inlasningsregler

I tisdags skrev jag om skärpta inlasningsregler. Nu har jag fått klart för mig att regeringen tänkt sig ännu hårdare regler. Efter 14 månaders sammanlagd visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen i tillsvidareanställning. Hur har regeringen tänkt sig att externfinansierad forskning ska organiseras vid svenska universitet? Jag väntar på en förklaring.

Annonser