Språkutvärdering

Högskoleverket har presenterat sin utvärdering av utbildning i finsk-ugriska språk vid svenska universitet. Stockholms universitet får beröm bland annat för sin kombinerade magister- och lärarutbildning. Jag fäster mig särskilt vid HSVs allmänna reflektioner. HSV konstaterar att en tydlig koncentration skett så att utbildning i respektive språk endast ges vid något, eller några få, lärosäten, att språken vid de olika lärosätena har profilerats och organiserats olika, samt att utbildningarna kompletterar varandra. Det är just detta som utbildningsdepartementet och HSV efterlyst samtidigt som det i olika sammanhang uttryckts farhågor för att universitet och högskolor skulle ha svårt att själva klara denna profilering och arbetsfördelning. Högskoleverkets utvärdering visar att vi klarar det alldeles utmärkt.

Annonser