Språk

Utbildningsdepartementet har tillsammans med Utrikesdepartementet tagit fram en ny lista på språk av nationellt intresse som bör finnas vid åtminstone något lärosäte i Sverige. Vi liksom övriga universitet och högskolor kommer inom de närmaste veckorna att få listan på remiss för synpunkter och för att svara på vilka språk vi erbjuder och vilka eventuella nya språk vi skulle kunna åta oss. Svaren kommer att bli underlag för en revidering av regleringsbrevets så kallade krysslista för småspråk. Detta och andra språkfrågor diskuterades idag vid ett möte på Utbildningsdepartementet. Det är utmärkt att vi nu fått igång en bra dialog med departementet om språkämnena. Listan är ännu inte helt fastställd men den ser ut att bli förhållandevis kort. Det betyder mindre styrning uppifrån och mer utrymme för lärosätena att själva göra sina prioriteringar. Det är mycket bra. Jag återkommer med närmare information när vi fått listan på remiss.

Annonser