Internationell publicering

Ökad internationell publicering är ett prioriterat mål i årets verkamhetsplan. Det viktiga är inte formen för publiceringen utan att innehållet uppmärksammas internationellt, så att det kan förstärka vår internationella ställning. Jag fick ett exempel på det idag från Socialantropologiska institutionen. Institutionens internationellt publicerade monografier används som undervisningsmaterial vid andra universitet. Det har bland annat resulterat i ett ökat intresse från utländska studenter för att komma hit och studera. De vill komma hit och studera för lärarna som skrivit böckerna de läst hemma.

Annonser