Besök i St. Petersburg

Jag besökte i fredags tillsammans med prorektor, förvaltningschef, dekanerna och flera forskare universitetet i St. Petersburg. Vi har ett centralt avtal med St. Petersburgs universitet sedan 1967. Det är vårt äldsta centrala universitetsavtal. Under början av 1990-talet hjälpte vi St. Petersburgs universitet med att införa en modern universitetsadministration. Vi har flera pågående samarbeten på forskarnivå. St. Petersburgs universitet arbetar liksom vi med Bologna-processen och planerar för masterutbildningar också på engelska. Vi har ett gemensamt intresse att utveckla studentutbytet. Syftet med vårt besök vid St. Petersburgs universitet är dock mer långsiktigt än att bara diskutera de närmaste årens utbyte. St. Petersburg är en mycket stor stad i ett mycket stort land. St. Petersburgs universitet har en lång akademisk tradition och ett antal framstående forskningsverksamheter. Även om det idag inte är bland Europas främsta finns förutsättningarna för att det långsiktigt kommer att inta en mycket mer framträdande position.

Annonser