Bologna-pengar

Regeringen har skickat ut ett pressmeddelande med besked om att man anslår 30 miljoner kr till Bologna-reformen. Jag har fått frågor om varför detta kommer nu. Beloppet anslogs i budgetpropositionen i höstas men nu har regeringen fördelat summan på lärosäten. Stockholms universitet får 1.3 miljoner. Varje bidrag emottas naturligtvis med tacksamhet, men med tanke på att Stockholms universitet i samma budgetproposition i höstas tilldelades nya grundutbildningsresurser om ca 130 miljoner kr per år är det nu beslutade engångsbidraget till Bologna-reformen inget att göra någon stor affär av. Universitetet har tidigare avsatt 30 miljoner för samma ändamål.

Annonser