Ekonomi

 Högskoleverkets styrelse har skickat en skrivelse till regeringen om lärosätenas ekonomi. Styrelsen påpekar bland annat att vi fått utökade uppgifter utan resurstillskott, att forskningspropositionens höjning av forskningsanslagen är så liten att den för många lärosäten äts upp av den samtidiga besparingen på 0.6%, att balansen mellan fakultetsanslagen och de externa medlen blir alltmer skev, och att principen för pris- och löneomräkning innebär att universitet och högskolor åläggs samma produktivitetsutveckling som den privata tjänstesektorn – en orimlighet. Högskoleverket har lagt ut skrivelsen på sin hemsida, men man har inte skickat ut något pressmeddelande. Det borde man göra. Frågan borde upp i valrörelsen.

Annonser