Fria universitet

I förra veckan blev jag uppringd av en tjänsteman på ett av departementen – inte utbildningsdepartementet – som undrade om jag kunde upplysa om vem de skulle kontakta på utbildnings-departementet; man önskade nämligen få ett utbildningsuppdrag till Stockholms universitet inskrivet i regleringsbrevet, givetvis att utföras inom ramen för våra befintliga resurser. Jag svarade att vi behöver färre, inte fler sådana pekpinnar och pålagor i regleringsbrevet. Tjänstemannens åsikt var dock att det är regering och riksdag som bestämmer vad universiteten ska göra. Nej, det är precis vad regering och riksdag ska låta bli. Om utbildningsdepartementet skulle släppa fram alla önskemål från olika intressenter om toppstyrning av universiteten, då finns inte någon frihet kvar för universiteten att bestämma om inriktningen på verksamheten.

Igår ordnade SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) ett seminarium om dessa frågor. Ett antal önskemål framfördes. Några exempel:

– en ny myndighetsform för universitet och högskolor som tar tillvara våra möjligheter att fungera som en fri och självständig kraft i samhället
– rimlig balans mellan fakultetsmedel och externa medel genom ökning av de förra och stopp för externfinansiärernas krav på motfinansiering
– kortare regleringsbrev med färre återrapporteringskrav och utan direktiv om inriktningen på verksamheten
– avreglering av anställningsformerna för lärare och forskare samt avskaffande av Överklagandenämnden för högskolan

SUHF återkommer med ett manifest och olika aktiviteter kring dessa frågor.

Annonser