Goda exempel

Jag är så gott som klar med min besöksrunda på de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna. Många goda exempel på hur verksamheten kan bedrivas har framkommit vid besöken, det senaste vid Sociologiska institutionen. Den 18-19 april äger den nionde HOS-konferensen rum, nästa år är det 10-årsjubileum. I år är konferensen här i Stockholm. HOS står för Harvard, Oxford och Stockholm. Det är doktorander i sociologi från de tre lärosätena som varje år träffas för att hålla seminarier om sina avhandlingsprojekt. I april talar 18 doktorander, 6 från varje universitet.

Annonser