Studiemedlen

Regeringen har kommit överens med samarbetspartierna om att höja studiemedlen med 300 kr i månaden. Det räcker inte. Studenterna tvingas även fortsättningsvis förlita sig på ekonomiskt stöd från föräldrar och anhöriga eller arbeta parallellt med studier som egentligen ska ske på heltid. Ytterligare ett problem med att fatta ett så snålt beslut som nu föreslås är att det kan innebära att frågan inte kommer upp inför nästa budgetproposition i höst – studenterna fick ju en höjning i föregående budgetbeslut är vad vi kan få höra. Studiemedlen måste höjas med ett mycket större belopp.

Annonser