Utbildningsministern på DN Debatt

Har ni läst Leif Pagrotskys artikel på DN Debatt idag? Det mesta är upprepningar av regeringens tidigare deklarationer om hur förträffligt allting är – klipp-och-klistra-funktionen har säkert kommit till flitig användning vid utformningen av artikeln (ni kan hoppa över första halvan). Det finns dock några nya sakupplysningar. Uppenbarligen kommer regeringen nu att tillsätta en sorts forskningsfinansieringsutredning. Lärosätena måste få bättre möjligheter till egeninitierad långsiktig verksamhet skriver Pagrotsky. Det är alldeles utmärkt. Det måste betyda höjda fakultetsanslag. Invägning av kvalitets- och prestationskriterier vid resurstilldelningen ska utredas. Det är också bra. Det kan motverka de regionalpolitiska kraven som brukar få stor betydelse, vilket de fick i senaste forskningspropositionen. Vidare kommer externfinansiärernas ökade krav på motfinansiering att tas upp, ett oskick som regeringen själv bidragit till genom att föreskriva detta i rådens stöd still starka forskningsmiljöer.

Regeringen stoppar alla planer på nya universitet. Det är rubriken på artikeln. Pagrotsky skriver att arbetet med högskolornas ansökningar tar för mycket tid och kraft. I andra sammanhang har han fört fram resursargumentet. Vi har inte råd att bygga ut och sprida resurserna på fler universitet i Sverige. Jag håller med. Ytterligare en fråga som berörs i debattartikeln är rättigheterna att utfärda masterexamen. I högskolepropositionen vilken riksdagen nu antagit står att högskolorna inte automatiskt får rätt att utfärda masterexamen utan måste söka denna rättighet, inom ”vissa profilområden där lärosätet har särskilt goda förutsättningar”. Pagrotsky ger besked på en punkt. Det är Högskoleverket och inte regeringen som ska behandla dessa ansökningar. Det är dock fortfarande mycket oklart vilka kriterier som ska gälla. Högskolorna är väldigt missnöjda med begränsningen av rättigheten att utfärda masterexamen. Det är begripligt men jag tycker det är rätt med en tydligare arbetsfördelning mellan högskolor å ena sidan och universitet å andra sidan.

Annonser