Universitetens ekonomi

Dagens Nyheter har uppmärksammat Högskoleverkets skrivelse till regeringen om universitetens ansträngda ekonomi. Utbildningsdepartementets planeringschef David Samuelsson ser ingen anledning till oro och vill inte tro på vad Högskoleverket har att säga. Det är ingen bra attityd. Högskoleverket har mycket god insikt i universitetens ekonomiska realiteter och vet vad dom talar om. Planeringschefen borde inse att det finns problem och dra den självklara slutsatsen att Högskoleverkets skrivelse bör tas upp till diskussion i regeringen.

Annonser