Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller inga stora nyheter för högre utbildning och forskning. Det finns några satsningar – se universitetets nyhetsnotiser – som vi redan informerats om tidigare. Höjningen av studiemedlen med 300 kr per månad är som jag skrivit tidigare alldeles för liten. Investeringsbidrag för fler studentbostäder är en välkommen nyhet. De generella problemen med bland annat bristande pris- och löneomräkning för vår verksamhet berörs inte. Vi lär få vänta på nytänkande kring dessa frågor till efter det att den av regeringen nu tillsatta fortsättningen på Resursutredningen med Dan Brändström som utredare lämnat sitt betänkande 1 oktober 2007.

Annonser