Strategisk planering

Jag har just kommit tillbaka från universitetsledningens och dekanernas lunch-till-lunch konferens i Vaxholm, där vi varje termin träffas tillsammans med studentkårens ledning och några av cheferna på förvaltningen för att diskutera aktuella strategiska frågor. Denna gång har vi talat om den fortsatta internationaliseringsprocessen vid universitetet, procedurer för att uppdatera vår lista på profilområden och för att ta fram ansökningar till nästa års utlysning av Linnébidrag, samt innehållet i årets verksamhetsplan och tänkbara nya områden att ta upp i nästa års verksamhetsplan. Som en följd av diskussionerna kommer vi bland annat att tillsätta en arbetsgrupp för att mer i detalj planera för nya strategiska åtgärder i internationaliseringsprocessen.

Annonser