Språkutbildningar

Utbildningsdepartementet har sammanställt en lista på språk som bör finnas vid åtminstone något svenskt lärosäte. Vi och andra lärosäten med omfattande språkutbildningar har fått den för kommentar. Vi kommer att samråda med de andra stora universiteten innan vi lämnar vårt svar. När svaren inkommit planerar utbildningsdepartementet att revidera regleringsbrevens lista på småspråk i vilka lärosätena är skyldiga att bedriva undervisning. Det intressanta med den nya listan är att den utelämnar en lång rad småspråk som idag finns i regleringsbreven. Jag tycker detta är alldeles utmärkt. Det innebär att regeringens styrning av vad vi ska göra minskar. Härmed har jag inte sagt att vi ska sluta undervisa i dessa språk. Poängen är att det är vi själva – dvs humanistiska fakultetsnämnden – som avgör vilka språk vi ska ha och hur vi ska fördela de knappa resurserna mellan språken. Jag hoppas att utbildningsdepartementet nu står emot påtryckningar från ambassader och intressenter för olika språk, påtryckningar som kan förväntas i syfte att lägga till fler språk på listan.

Annonser