Lärarutbildningen

Reginautredningen om en ny utbildningsvetenskaplig fakultet vid universitetet har lämnat sin slutrapport 21 april. Nu får vi avvakta besluten i Lärarhögskolans styrelse 31 maj och universitetsstyrelsen 1 juni. Oavsett vilket beslut som fattas innebär det stora förändringar för båda lärosätena. Jag har lämnat min egen kommentar och försöker mig inte på någon sammanfattning här. Det är bäst att läsa hela kommentaren.

Annonser