Inför nästa forskningsproposition

Förberedelserna inför nästa forskningsproposition dras nu igång med ett antal stora utredningar. För två veckor sedan sjösattes fortsättningen på resursutredningen med Dan Brändström (Riksbankens jubileumsfond) som utredare. Idag aviseras en ny utredning om befattningsstrukturen vid universitet och högskolor med Ann Numhauser-Henning (prorektor i Lund) som utredare. Som brukligt numera anlitas DN Debatt för att lansera nyheter i regeringens politik. Nu är det ju inte några direkta nyheter att läsa på dagens debattartikel av utbildningsminister Leif Pagrotsky. Han konstaterar att det finns brister i anställningsformerna och att de måste åtgärdas. Detta vet vi redan och det är bra om vi kan få bättre förutsättningar att åtgärda dessa brister. Problemet ligger dock inte i befattningsstrukturen utan i de bristande fakultetsanslagen. Dessa har som bekant under lång tid hållits på sparlåga och staten har istället satsat nya resurser på tidsbegränsad finansiering via forskningsråd och andra externa finansiärer. Det är klart att denna politik lett till tidsbegränsade anställningar och otrygghet i anställningen för många forskare.

Det finns en del intressanta signaler som jag läser mellan raderna i ministerns debattartikel. Han ser klara fördelar med att de som disputerar har sina examina på de olika nivåerna från olika lärosäten och att det även blir vanligt att byta lärosäte under karriären. Jag läser det som en fortsättning på föregående debattartikels budskap om stopp för fler nya universitet och att det är bra om man byter lärosäte inte bara vid övergången till forskarutbildningen utan redan vid övergången till masterutbildningen. Anställningsproceduren ska bli smidigare. Jag hoppas det är en signal om att Överklagandenämnden för högskolan avskaffas. Det finns ingen logik i att ha en sådan ordning för anställningsproceduren vid universitet och högskolor när det inte anses nödvändigt för andra statliga myndigheter. Slutligen, ministern skriver att hela samhället måste bli mycket bättre på att dra nytta av forskarutbildningens kvaliteter. Absolut. Statliga myndigheter måste bli mycket bättre på att anställa personer med doktorsexamen. Och statsministern, han borde anställa många fler statsråd med doktorsexamen.

Annonser