Låga ansökningssiffror

Verket för Högskoleservice rapporterar i pressmeddelande idag ett lågt söktryck till universitets- och högskoleprogrammen höstterminen 2006. Minskningen är 9 % jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för Stockholms universitet är 8 %. Om vi räknar in alla ansökningar till Stockholms universitets lokala antagning, vilken också innefattar enstaka kurser, så visar Studentbyråns beräkningar på en minskning med cirka 16,5 % jämfört med föregående år. Uppsala och Linköping har gjort uppskattningar i samma storleksordning. Det handlar alltså om ett nationellt fenomen. De flesta verkar överraskade och ingen har någon bra förklaring. Det är möjligt att tidningarnas i vintras omfattande negativa publicering om högre utbildning – bland annat flera artiklar om att det inte skulle löna sig med utbildning – har spelat in. Nedgången i ansökningstrycket är jämnt fördelad över majoriteten av alla program och kurser. De nya kurserna inom till exempel modevetenskap och ekonomisk psykologi har som väntat lockat många sökande. Medelåldern bland de sökande har minskat. Vi får nu analysera vad de sjunkande ansökningssiffrorna kan medföra för konsekvenser för ekonomi och utbildningsutbud. Förhoppningsvis handlar detta om en tillfällig nedgång. Antalet ungdomar som lämnar gymnasieskolan kommer att öka och därmed rimligen också antalet sökande till högre utbildning.

Annonser