Företagsuppbyggnad

Jag har idag deltagit i ett möte med ledningarna för Innovationsbron och Vinnova, vår näringslivschef och styrelseordföranden i SU Holding m fl, angående vår uppbyggnad av universitetets näringslivssamverkan och innovationssystem – som bekant har vi i början av året nyanställt en näringslivschef och en näringslivskoordinator. Vi fick mycket positiva signaler från Innovationsbron och Vinnova. De ser en stor potential inom Stockholms universitet för utveckling av olika typer av tjänsteföretag och indikerar att man önskar göra en satsning just på detta. Det gäller nu för oss att ta fram bra förslag och mobilisera intresserade inom universitetet för en sådan satsning. Vår näringslivschef Thomas Arctaedius handlägger frågan och återkommer längre fram med mer information.

Annonser