SUHF-möte mm

Jag har varit borta ett par dagar förra veckan, på SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) rektorsmöte på Gotland, på sydspetsen av Gotland utan telefon och internetuppkoppling. Diskussionerna har handlat om de centrala frågorna, universitetens och högskolornas ställning och ekonomi, och hur vi ska få uppmärksamhet för dessa frågor i valrörelsen. SUHF planerar bland annat ett seminarium om detta 3 juli under Almedalsveckan i Visby. Kommande vecka har vi ett antal evenemang på campus. På tisdag är det SUHFs nationella Bolognaseminarium i Stockholm, på onsdag Högskoleverkets årliga informatörskonferens och även start för projektet Stockholms universitet för alla, som handlar om breddad rekrytering.

Annonser