Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Vetenskapsrådets kommitté för infrastruktur har besökt flera universitet däribland vårt för att diskutera det framtida stödet för vetenskaplig infrastruktur. Det handlar om stora forskningsanläggningar såväl inom Sverige som internationellt men även om stora databaser och annat som kan vara av betydelse för t ex samhällsvetenskaplig forskning eller forskning inom biologisk mångfald. Vi är naturligtvis intresserade av stöd till Nordita, det nordiska fysikinstitutet som nu flyttar till AlbaNova från Köpenhamn, flyttning av Cryring från Manne Siegbahn-laboratoriet till den nya internationella kärnfysikanläggningen i Darmstadt i Tyskland – en verklig fjäder i hatten för våra fysiker om denna flyttning kan realiseras – och nya frielektronlaseranläggningar där vi tillsammans med KTH och Uppsala universitet deltar i utvecklingsarbetet, samt stöd till databaser inom bl a sociologi och andra områden. Vid mötet nyligen på Stockholms universitet deltog kommitténs huvudsekreterare Lars Börjesson, fakultetsdekanus Stefan Nordlund, AlbaNovas föreståndare Ulf Wahlgren m fl fysiker samt Carl le Grand från Sociologiska institutionen. Det finns fortfarande möjlighet att påverka Vetenskapsrådets strategi för stöd till infrastruktur, genom deras hemsida.

Annonser