Regina-förslaget

Universitetsstyrelsen sammanträder 1 juni och kommer då att behandla Regina-utredningens förslag om att inrätta en ny fakultet för utbildningsvetenskap och kommunikation vid Stockholms universitet. Jag har nu skickat ut mitt förslag till beslut i universitetsstyrelsen. Jag föreslår att universitetsstyrelsen ställer sig bakom Regina-utredningens förslag. Jag menar att Regina-förslaget är mycket väl genomarbetat och rymmer stora möjligheter för lärarutbildningen, för framtidens lärare, och i förlängningen därmed även för en bättre skola och för bättre utbildade elever och studenter. Det stöds också av Lärarhögskolans ledning. Lärarhögskolans styrelse har trots detta föreslagits avstyrka förslaget. Det ändrar inte på mitt ställningstagande för Regina-förslaget. Jag återkommer 1 juni med en mer omfattande kommentar till besluten i de båda styrelserna.

Annonser