Högskoleverkets årsrapport 2006

Högskoleverket presenterar idag sin årsrapport. Minskat antal nybörjare både i grundutbildning och i forskarutbildning samt minskade forskningsresurser lyfts fram i pressmeddelandet. Jag är inte direkt förvånad. Vi har redan sett dessa tendenser. Den ekonomiska utvecklingen för universitet och högskolor där bristande pris- och löneomräkning äter upp de nysatsningar som regering och riksdag gör medför att vi måste skära ned på verksamheten. Vi har redan sparat på driftsanslag och är i färd med att flytta ihop verksamheter och därmed få ner lokalkostnaderna. Sedan återstår lönekostnaderna och tyvärr tvingas vi dra in ett antal doktorandanställningar vartefter doktoranderna blir färdiga och lämnar sina anställningar. En glädjande siffra i Högskoleverkets statistik är andelen nybörjarstudenter från utlandet, nu hela 20%. Det är roligt att se att svensk universitets- och högskoleutbildning är internationellt efterfrågad.

Annonser