Högskolemålet

Det så kallade 50 %-målet innebär att hälften av alla svenska medborgare ska ha påbörjat universitets- eller högskolestudier vid 25 års ålder. Idag ligger den siffran på cirka 45 %. Utbildningsminister Leif Pagrotsky säger till TT att målet måste skjutas upp ett antal år på grund av de ökade ungdomskullarna. Målet är omdebatterat, varför just 50%? Jag håller med om att frågan är berättigad men det är bra att det finns ett mål för en hög utbildningsnivå hos landets befolkning och liknande mål, ibland högre, finns i andra länder.

Utbildningsministern säger att han ska arbeta för en kraftig utbyggnad av antalet universitets- och högskoleplatser. Vi har redan fått informella frågor från utbildningsdepartementet om vi kan ta emot ytterligare platser, utöver den stora utökning som vi fick i förra årets budgetproposition. Det är möjligt att vi kan, men om regering och riksdag vill skjuta till ytterligare resurser för högre utbildning, och det är naturligtvis bra, så är en höjning av ersättningen per student (studentpengen) av mycket högre prioritet. Det är inte antalet studenter utan antalet lärare och undervisningstimmar som i första hand behöver höjas, och till det behövs en höjd studentpeng.

Annonser