Studiemedlen

Studiemedlen är alldeles för låga, 6900 kr i månaden är 1400 kr under socialdepartementets definierade fattigdomsgräns på 8300 kr i månaden. Detta påpekas idag i en debattartikel i Dagens Industri av ordföranden för Sveriges Förenade Studentkårer. Jag och ett antal rektorskolleger har skrivit under artikeln. Det har i rektorskretsen förekommit en diskussion om vad som bör prioriteras först, höjda studiemedel eller höjd studentpeng (lärosätenas grundutbildningsanslag per student). För finansdepartementet och därmed för utbildningsdepartementet och utbildningsministern handlar det om utgifter för samma ändamål, högre utbildning. När nya resurser till högre utbildning ska anslås måste alltså höjda studiemedel och höjd studentpeng vägas mot varandra. Men det är inte mer än rimligt att studiemedlen ska ligga ovanför den officiella fattigdomsgränsen. De låga studiemedlen utgör också ett hinder för breddad rekrytering. Eftersom studiemedlen inte räcker blir det de som har råd som kan fortsätta studera. Ytterligare en aspekt på studiemedlen är att kopplingen till de sociala trygghetssystemen är svag, vilket uppmärksammas i en rapport från SACOs studentråd tillsammans med bland andra Stockholms universitets studentkår.

Annonser