SUHF-manifest

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har inför valrörelsen antagit ett manifest i syfte att föra fram frågorna om högre utbildning och forskning i valdebatten. I manifestet finns ett antal åtgärdsförslag till universitet och högskolor, till regering och riksdag, och till näringslivet. Vi på Stockholms universitet arbetar för fullt med de åtgärdsförslag som riktas till universiteten – det handlar om profilering, internationalisering och samverkan. Beträffande de förslag som riktas till regeringen vill jag särskilt understödja behoven av större frihet och förstärkning av basresurserna. SUHF arrangerar också ett seminarium i Almedalen 3 juli och styrelsen där jag ingår har idag skrivit om manifestet i Upsala Nya Tidning.

Annonser