Kvinnliga professorer

Ökning av andelen kvinnliga professorer är en viktig jämställdhetsfråga. Vid en tidigare undersökning framkom att ett väsentligt hinder för befordran av kvinnliga universitetslektorer är bristen på tid för forskning och därmed vetenskaplig meritering. Vi har därför tidigare beslutat avsätta 10 miljoner kronor för att, efter ansökan och prövning i fakulteternas lärarförslagsnämnder, frigöra tid för forskning på halvtid för ett antal kvinnliga docenter vid Stockholms universitet. Det är glädjande att det inkommit en rad kvalificerade ansökningar och idag har vi beviljat 17 kvinnor halvtid för forskning under en period på 12-24 månader. Jag hoppas att det inom en 2-3-årsperiod kommer att resultera i 17 nya kvinnliga professorer vid vårt universitet.

Annonser