Linnébidrag

Två Linnebidrag av 20 gick till Stockholms universitet och det är ett utfall som vi får vara nöjda med i den hårda konkurrensen, även om de fyra SU-ansökningar som inte kunde beviljas absolut är värda samma stöd. Bidragen går till forskning om klimatutveckling och om invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och befäster Stockholms universitets ledande nationella och starka internationella ställning inom klimatforskningen respektive socialforskningen. Gratulationer till våra forskare inom dessa fält, och också till Lunds universitet som tog hem hela åtta bidrag.