Modevetenskap

Genom ett bidrag på 30 miljoner kronor från Familjen Erling Perssons stiftelse har vi fått möjlighet att utlysa en professur och etablera det nya ämnet modevetenskap vid Stockholms universitet. Från och med idag 1 juli har vi etablerat ett nytt Centrum för modevetenskap vid universitetet. I höst har vi antagit 400 studenter till en 5-poängs introduktionskurs och 25 studenter påbörjar en ettårig magisterkurs som senare kommer att byggas ut till ett masterprogram. En professur har utlysts internationellt och en gästprofessor har anställts för höstterminen. Ett internationellt symposium kommer att hållas i Aula Magna 29-30 september. Etableringen av modevetenskap vid Stockholms universitet har fått stor uppmärksamhet internationellt och flera utländska universitet är intresserade av att inleda samarbete.

Annonser