Open Access publicering

Berlin-deklarationen om Open Access publicering uppmanar forskarna och universiteten att göra alla publikationer och resultat fritt tillgängliga över Internet. Jag har i dagarna för Stockholms universitet undertecknat Berlin-deklarationen. Syftet med deklarationen är att bryta de kommersiella förlagens makt över spridningen av forskningsresultat och ytterst att åstadkomma en fri tillgång av alla publikationer och resultat över Internet. Genom ett nytt rektorsbeslut uppmanar vi nu också forskarna att så långt möjligt lägga ut fulltextversioner av alla publikationer i universitetets publikationsdatabas.

Annonser