Partikelfysik

CERN-anläggningen i Geneve är ett av världens största forskningslaboratorier. Här byggs just nu en ny partikelaccelerator, LHC, för energinivåer av samma storleksordning som rådde under Big Bang. Protoner med dessa höga energier kommer att krockas mot varandra och restprodukterna analyseras i en detektor stor som ett femvåningshus, ATLAS. När experimenten kommer igång i slutet av 2007 och under 2008 kommer vi utan tvekan att få mycket ny kunskap om materiens och universums uppbyggnad. Konstruktionen av LHC och ATLAS är jättelika projekt där 1000-tals forskare och tekniker från ett stort antal länder medverkar. Jag tycker det är roligt att Sverige som var med och grundade CERN och Stockholms universitet tillsammans med KTH (även Uppsala och Lund är starkt involverade) håller en hög profil i detta världsvida samarbete med europeisk bas. Vi har ju också ett Linnébidrag för astrofysik och partikelfysik vid AlbaNova. Hela denna vecka samlas flera hundra forskare och tekniker i Aula Magna för att diskutera utvecklingen av ATLAS-detektorn. Jag är glad över att Stockholms universitet tillsammans med KTH kan stå som värdar för detta symposium.

Annonser