Internationalisering

Jag har varit på mitt kontor i Bloms Hus idag, för att signera några betyg och skrivelser. Det är ganska tomt och öde i Södra Huset och man kan tro att verksamheten vid universitetet ligger nere. Men så är det inte. Fältkurser och andra sommarkurser pågår. Många forskare är fullt upptagna med sina forskningsprojekt. Det är nu det finns tid till eftertanke och tid till att avsluta manuskript som blivit liggande. Jag hoppas ändå att ni har ytterligare en tids semester kvar. I andra halvan av augusti blir det snart full fart igen. Då ska vi bland annat ta itu med ökad internationalisering av universitetets verksamhet. En internationaliseringsgrupp är tillsatt och ska ta fram förslag till olika åtgärder. Ta gärna kontakt med gruppens medlemmar, efter semestern.

Annonser