Albano

Akademiska Hus har under sommaren slutfört sitt förvärv av Albano-området. I sitt pressmeddelande skriver Akademiska Hus att området rymmer 44 000 kvm lokaler, i första hand för Stockholms universitets och KTHs behov. Vi har en pågående utredning om att bygga Matematikcentrum på Albano-området tillsammans med KTH. Det kommer dock bara uppta en del av området. Andra möjliga etableringar diskuteras i en arbetsgrupp som vi har gemensamt med Akademiska Hus och KTH och där förvaltningscheferna för de båda lärosätena ingår. En idé som förts fram är att samla ekonomi i Albano, men då skulle vi också önska att Handelshögskolan är med på en sådan satsning. En annan möjlighet är att det nya miljöforskningsinstitutet som Mistra nyligen beslutat att finansiera vid Stockholms universitet och som åtminstone till en början kommer att ligga i Kräftriket får framtida nya lokaler i Albano. I Albano kommer det också att bli 150 studentlägenheter. Bygget av dessa är redan på gång.

Annonser