Socialdemokraternas forskningspolitik

Igår presenterades socialdemokraternas valmanifest. Vad har de att säga om forskning? Det nämns på flera ställen och redan i första punkten erinras om det redan tidigare fattade beslutet att de offentliga anslagen till forskning ska höjas till 1% av bruttonationalprodukten. Det är utmärkt, och om Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas väl så kan det innebära en betydande resursförstärkning. Problemet är dock prioriteringarna. Som vanligt är det medicin och teknik som ska förstärkas. Det talas nästan bara om stamcellsforskning, demensforskning, energiteknik och forskning riktad mot små och medelstora företag. Detta är snäva prioriteringar och inte den breda resursförstärkning till forskning inom breda fält som vi verkligen behöver.

Annonser