Småspråken

Idag har jag varit på utbildningsdepartementet för att tala om småspråkens ställning vid universiteten, småspråk i den betydelsen att det handlar om få studenter. Närvarande var också företrädare för Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Luleå. Departementet har under våren sammanställt en lista på språk som bör vara företrädda vid åtminstone något svenskt lärosäte. Mötet idag handlade om hur småspråken på denna lista ska fördelas på lärosäten, mer konkret hur regleringsbreven för nästa år ska revideras med avseende på universitetens särskilda uppdrag rörande småspråk.

SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds) styrelse beslutade i fredags att tillsätta en samordningsgrupp för språk med mig som ledamot och kontaktperson till styrelsen. Vid mötet på departementet idag lovade jag, med stöd av representanterna från de övriga lärosätena, att denna SUHF-grupp åtar sig att till departementet i god tid under hösten för att det ska kunna tas med i nästa års regleringsbrev, fördela småspråken på departementets lista så att det för varje språk finns åtminstone ett lärosäte i Sverige som genom uppdrag i regleringsbrevet åtar sig att bedriva undervisning i språket på grundläggande nivå.

På fråga svarade statssekreteraren helt väntat att några nya resurser inte kommer att tillföras för småspråken – lärosätena fick en gång resurser för dessa i samband med att de infördes i regleringsbreven. Däremot noterades att det finns en viss möjlighet att tillskjuta nya resurser för de officiella minoritetsspråken. Nu ligger bollen hos SUHFs språkgrupp, att komma överens om ett gemensamt förslag till åtaganden rörande småspråken, inklusive de officiella minoritetsspråken. Det känns väldigt tillfredsställande att departementet inväntar lärosätenas gemensamma förslag innan de nya regleringsbreven utformas.

Annonser