SACO om kvalitet

Högskolan behöver en kvalitetskommission menar SACO-ordföranden Anna Ekström på ett seminarium om den högre utbildningen igår, refererat bland annat i Dagens Nyheter idag. Jag förstår inte poängen med detta. Mängder av kvalitetsutvärderingar har gjorts, görs, och planeras, av Högskoleverket, Vetenskapsrådet, lärosätena själva, och andra organ och myndigheter. Det vi behöver är åtgärder, inte fler utredningar. SUHF har i sitt manifest föreslagit sådana åtgärder. Jag vill särskilt framhålla lärosätenas behov av större frihet och förstärkning av basresurserna. Läs mer i manifestet.

Annonser