Höstupptakt

Höstupptakt i dag kl. 14 i Aula Magna. Det går också att följa via webben på universitetets datorer. Jag kommer tillsammans med prorektor och förvaltningschef kommentera aktuella frågor, vallöften, kvalitetsarbete, internationalisering, ekonomi, lärarutbildning mm. Jag lägger också ut en sammanfattning senare i veckan.

Annonser