Masterprogram i biologi

Jag besökte två biologi-institutioner igår, BIG (Biologisk grundutbildning) och GMT (Genetik, mikrobiologi och toxikologi). Det var intressant att höra hur arbetet med de nya kandidat- och masterutbildningarna går framåt. Det blir 3 kandidatprogram och 12 masterprogram i biologi, t ex i toxikologi som GMT ansvarar för. Just nu diskuteras examensbenämningarna. Blir man t ex master i naturvetenskap, biologi eller toxikologi efter genomgånget masterprogram i toxikologi? Och vad blir benämningen på engelska? Jag menar att de benämningar som bäst gagnar studenterna, inte minst i ett internationellt sammanhang, bör väljas.

Annonser