Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen sammanträdde idag och beslutade om den långsiktiga planen. Baserat på denna och på innevarande års verksamhetsplan kommer universitetsstyrelsen vid nästa sammanträde 10 november att fastställa en verksamhetsplan för år 2007. Förslag till verksamhetsplan för 2007 har vi förberett under våren och vi kommer nu i september-oktober att utarbeta ett slutligt förslag för beslut. Jag har vid sammanträdet idag också informerat universitetsstyrelsen om läget i diskussionerna om lärarutbildningen.

Annonser