Valutgången

Valutgången och regeringsskiftet kommer – om partierna står fast vid sina vallöften – att innebära en prioritering av höjda fakultetsanslag och en höjning av studentpengen före ytterligare utbyggnad av grundutbildningen. Jag tycker det är utmärkt. Folkpartiet, som är det alliansparti som sagt mest om utbildning och forskning, har därutöver flera drastiska och enligt min mening inte helt genomtänkta förslag, bland annat en kraftig prioritering av äldreforskning och en satsning på att få upp ett svenskt universitet på de internationella rankinglistornas tio-i-topp. Partiet har till och med gjort en kalender över vad som ska beslutas inom utbildningspolitiken vid höstens regeringssammanträden. En arbetsmarknadspolitisk fråga av betydelse för oss är vad det blir av de tilltänkta nya inlasningsreglerna. Det är också oklart vad som kommer att hända med de båda utredningarna om forskningsresurserna och befattningsstrukturerna vid universitet och högskolor. Jag kommer naturligtvis att följa dessa frågor och kommentera på denna plats.

Annonser