Jobbmöjligheter

Studenternas möjligheter till relevant arbete efter genomgången utbildning är en prioriterad fråga i årets verksamhetsplan. Ett sätt att öka dessa möjligheter är att organisera examensarbeten i samarbete med potentiella arbetsgivare. Jag har hört om detta på flera institutioner i olika fakulteter, nu senast på Institutionen för tillämpad miljövetenskap som gör det tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, m fl. Vi behöver samtidigt arbeta på att bättre informera nya studenter om i vilken utsträckning de som tidigare gått en utbildning fått ett relevant arbete. Jag tror att de flesta faktiskt får detta och att det i media målats upp en alltför negativ bild av jobbmöjligheterna.

Annonser