Berzelii centra

Vi har fått ett av fyra Berzelii centra, för materialforskning, och är samarbetspartner till KI och KTH i ytterligare ett, Stockholm Brain Institute. Vårt nya materialforskningscentrum kallas EXSELENT och handlar om syntes av nya porösa material, under ledning av professor Xiaodong Zou. Vi har lyckats ta hem många av de nya bidragen till starka forskningsmiljöer från flera finansiärer. Det speciellt roliga med detta bidrag är att vi visat oss konkurrenskraftiga även när det handlar om grundforskning i aktiv samverkan med näringslivet, vilket är centralt för Berzelii centra.

Annonser