Doktorspromotion och modesymposium

Idag är det professorsinstallation och doktorspromotion i Stadshuset, med efterföljande bankett i Gyllene salen och dans i Blå hallen. Rektor håller traditionsenligt ett tal i början av ceremonin. I årets tal kommenterar jag valutgången, universitetets nya långsiktiga plan, och alla framgångar vi haft med bidrag till starka forskningsmiljöer. Du kan läsa hela talet på universitetets webbsida från kl 1700 idag.

Idag inleds också ett internationellt symposium i modevetenskap i Aula Magna. Det är en del i vår nya satsning på modevetenskap, en ny akademisk disciplin. I höst ges två nya kurser i modevetenskap, en magisterkurs och en introduktionskurs. På sikt planerar vi inrätta masterutbildning och forskarutbildning i ämnet. En professur är under tillsättning. Satsningen har möjliggjorts genom ett stort bidrag från Familjen Erling Perssons stiftelse.

Annonser