Skuggdoktorander

Förra året förekom en viss debatt om s k skuggdoktorander. Debatten förvirrades av oklarhet kring vad som egentligen menas med en skuggdoktorand. Vi har tillsammans med studentkårens doktorandombudsman fastställt en definition: ”En skuggdoktorand är en student som, utan att vara antagen till forskarutbildningen, följer forskarutbildningskurser och/eller utför avhandlingsrelaterat forskningsarbete samtidigt som institutionen ställt i utsikt att studenten senare ska antas till forskarutbildning.” Vi har därpå frågat samtliga institutioner vid universitetet ifall de har några studenter som faller in under ovanstående definition på skuggdoktorand. Samtliga institutioner har svarat nej. Jag konstaterar att det vid Stockholms universitet inte finns några studenter som enligt universitetet och studentkårens doktorandombudsman kan betraktas som skuggdoktorander.

Annonser