Bolognaprocessen

Vi har haft Bolognakonferens idag med alla studierektorer m fl. Jag hade inte möjlighet att delta hela dagen men lyssnade på den avslutande paneldiskussionen. Det var glädjande att höra att alla paneldeltagarna, från de fyra fakulteterna och studentkåren, uttryckte sig positivt om Bolognaprocessens möjligheter till ökad internationalisering, inte minst möjligheten att utveckla internationellt attraktiva masterkurser med ovanligt innehåll, t ex modevetenskap, och med anknytning till framstående forskning, t ex klimat och miljö. Bolognaprocessen framåtskrider enligt vår handlingsplan och det går bra, tack vare omfattande insatser från ett stort antal medarbetare.

Annonser