EU-forskning

Jag har just återvänt från paneldebatten om EU-forskning anordnad av Forskningsservice, vårt centrala organ för att stödja forskarna med ansökningar särskilt till EU. Det var intressant att höra att det europeiska forskningsrådet ERC förväntas komma igång nästa år, då särskilt med stöd till unga forskare, och att den årliga budgeten beräknas växa till 1.7 miljarder Euro år 2013. Det framkom också att ERC verkligen avses fungera som ett forskningsråd för grundforskning med rutiner liknande dem som används av Vetenskapsrådets ämnesråd.

Under debatten restes frågan om universitet inte centralt borde stödja de institutioner och forskargrupper som tagit hem EU-bidrag med extra overheadmedel och extra administrativt stöd. Frågan har varit uppe i universitetsledningen och rektorskonseljen. Då måste vi emellertid hålla inne en central pott pengar för dessa ändamål och vi har istället valt att fördela resurserna så långt möjligt till institutionerna. EUs begränsning av overheadbidragen till 20% lär också försvinna med det nya ramprogrammet. Vi kommer dock att genom utbyggnad av Forskningsservice ytterligare förstärka stödet till forskarna i ansökningsprocessen.

Annonser