Mentorsprogram

Det är inte lätt att som nydisputerad forskare bygga upp en egen verksamhet, lyckas med bidragsansökningar och etablera sig inom akademin. Det är viktigt med stöd, inte minst med tanke på den fokus vi idag har på starka, dvs redan väletablerade, forskningsmiljöer. Wenner-Grens Institut för experimentell biologi, som tillhör vår naturvetenskapliga fakultet, föreslår ett mentorsprogram för nydisputerade och nyanställda forskare, t ex nya forskarassistenter. Jag tycker det är en bra idé som är värd att pröva inom alla fakulteter.

Annonser